การออกแบบ

ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ ได้ออกแบบแนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่ได้รวมถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 3 สระและห้องออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพที่ดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งฮอริซอน เรสซิเดนซ์ ยังได้แสวงหาวิธีการเพื่อลดผลกระทบจากการทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก

ส่วนประกอบของ อลูมิเนียม และ Alu จะถูกนำมาใช้ในด้านนอกของอาคารซึ่งจะช่วยลดความร้อนภายในอาคารได้อย่างมาก ทำให้ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศและลดความจำเป็นในการ ทาสีภายนอกอาคาร ฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในผนังอาคาร จะดักอากาศเย็นให้อยู่ในอาคาร และฉนวนกันเสียงที่ดีกว่ากำแพงอิฐปกติ ประตูในแต่ละบานจะมียางหุ้มเพื่อที่จะกักเก็บอากาศเย็นให้คงอยู่ในตัวอาคาร และยังเป็นฉนวนกันเสียงได้ด้วย

บันไดขนาดใหญ่ภายในพื้นที่ส่วนรวม จะมีแสงบนหลังคาเพื่อทำให้สะดุดตา บ่อน้ำที่ฐานซึ่งจะช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นเย็นลง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ