แปลนอาคาร

Apartment Condo Floor Plans

Condo Floor Plans

Plan Unit A – 1 Bedroom

Plan Unit A

Plan Unit B – 1 Bedroom

Plan Unit B

Plan Unit C – 1 Bedroom

Plan Unit C

Plan Unit D – 1 Bedroom

Plan Unit D

Plan Unit E – 2 Bedrooms

Plan Unit E

Plan Unit F – 2 Bedrooms

Plan Unit F

 

ภาพในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงภาพจากคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เกิดความประทับใจเท่านั้น การออกแบบพื้นที่ทั่วไปและลักษณะที่ปรากฏของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจจะแตกต่างออกไปจากภาพในเว็บไซต์นี้