Horizon Residence - Koh Samui Condos @th

ภาพคอมพิวเตอร์

ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ ได้แนวความคิดการออกแบบเพื่อให้เข้ากับคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่ได้รวมถึงสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 3 สระและห้องออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพที่ดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งฮอริซอน เรสซิเดนซ์ ยังได้แสวงหาวิธีเพื่อลดผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก

ภาพคอมพิวเตอร์