การบำรุงรักษา

บริษัท ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ มีการจัดการบำรุงรักษา เพื่อให้แน่ใจว่า ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดรวมถึงการการทำความสะอาดพื้นที่ของอาคาร สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ศูนย์ไอที สวน, ถนน และการตกแต่งภายใน, ทางเดิน, ลิฟท์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นเดียวกับการให้บริการการควบคุมศัตรูพืชและการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากค่าธรรมเนียมแล้ว เราจะช่วยในการบำรุงรักษางานภายในส่วนคอนโดและอื่นๆอีกด้วย เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟ ที่แขวนภาพและงานอื่น ๆ ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
ค่าบำรุงรักษา = 70 บาทต่อตารางเมตรต่อหน่วยต่อเดือน
เงินกองทุน = 500 บาทต่อตาราเมตร (ชำระเงิน ณ วันถ่ายทำสัญญา)

เงินกองทุนเป็นเงินกองทุนรวมที่ครอบคลุมการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนรวม เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ หากเงินจากกองทุนมีการใช้จ่ายไปเจ้าของจะได้รับการแจ้งเป็นหลักฐานในการซ่อมแซม หรือ ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ จะต้องมีการเพิ่มจำนวนเงินและค่าใช้จ่ายที่ได้แจ้งไปก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายในค่าบำรุงรักษาอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบบัญชี ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ส่วนรวมโดยทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อ