การเป็นเจ้าของ

เรียนผู้ซื้อที่คาดหวัง

ขอบคุณสำหรับการสละเวลาของท่านที่พิจารณา การลงทุนกับ ฮอริซอน เรสซิเดนซ์

ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ และผลประโยชน์ทางกฎหมายของผู้ซื้อในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้ หากคุณมีคำถามใด ๆเพิ่มเต็ม โปรดติดต่อเราและเรายินดีที่จะให้คำตอบกับท่าน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศไทย

ตามกฎหมายไทย นักลงทุนชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองของที่ดิน แต่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ แต่ไม่เกิน 49 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และในส่วน 51 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่จะต้องขอจดทะเบียนอาคารชุดและต้องถือกรรมสิทธิ์ในคนไทยหรือนิติบุคคลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ว่านักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ได้ถือสัญญาเช่าที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ แต่สิทธิ์ในครอบครองอาคารชุดสามารถครองครองได้ถึง 30 ปีต่อยูนิต และยังสามารถต่ออายุสัญญาเช่าซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะ 30 ปีแรก

ฮอริซอน เรสซิเดนซ์

ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูเหมาะสำหรับนักลุงทุนชาวต่างชาติ และสามารถซื้อโดยการครอบครองสิทธิ์ในส่วนของ 49 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อยู่อาศัย
สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้รับโควต้าในการถือครองกรรมสิทธิ์ในส่วนของ 49 เปอร์เซ็นต์, ฮอริซอน เรสซิเดนซ์ มีทางเลือกสำรองทางกฎหมายที่สลับสับซ้อนซึ่งเรียกว่า “สัญญาเช่า”

ภายใต้ “สัญญาเช่า” ส่วนห้องชุดที่เป็นโควต้า 51 เปอร์เซ็นต์ จะจัดขึ้นโดยบริษัทของคนไทย (ที่ระบุไว้ บริษัท ของคนไทยอาจเป็นร้อยละ 51 หรือมากกว่าโครงการคอนโดมิเนียม) นักลงทุนต่างชาติจะได้รับสัญญาเช่าที่จดทะเบียนห้องชุดและยังสามารถต่ออายุได้

เพื่อรับประกันการต่ออายุสัญญาเช่า นักลงทุนขอให้สิทธิ์เท่าเทียมในการออกเสียงในบริษัทของผู้ให้เช่า และทั้งนี้เพื่อจะสามารถออกเสียงในการต่ออายุสัญญาเช่าได้ การเช่าสามารถมีทางเลือกที่ดีที่สุดในการโอนกรรมสิทธิ์ คำอธิบายและรายละเอียดของสัญญาเช่า แสดงอยู่ด้านล่าง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการตอบคำถามทุกคำถามของท่าน ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า

Diagram of Legal Structure of Secured Leasehold Structure

Method of Ownership

Note:
*The offshore company will hold 49 percent of the shares in the Thai Lessor company, which is the maximum foreign ownership permitted at law. The remaining shares will be held by the developer or related companies and investors. The shares held by the offshore company will be “Golden Shares” with special rights: before the Lessor can undertake any major decision, the positive vote of the foreign investors through the offshore company will be required, such major decisions including but not limited to the a) sale or encumbrance of the condominium and b) the decision to breach the lease renewal options.